Chuỗi tập huấn kỹ năng mềm: Phát triển nghề nghiệp trang bị những kĩ năng hữu ích cho sinh viên

Các bạn trẻ đang trình bày giải pháp của nhóm mình cho các tình huống giả định được đặt ra trong buổi tổng kết
Photo of participants
Người tham dự đang tìm hiểu về kỹ năng quản lý thời gian

Vào ngày 29 tháng 9, Trung tâm Hoa Kỳ để tổ chức buổi tổng kết cho 105 người tham dự đã xuất sắc hoàn thành tất cả 6 buổi học của chuỗi tập huấn kĩ năng mềm với chủ đề “Phát triển nghề nghiệp”. Mỗi buổi học đều được mọi người vô cùng yêu thích và đăng ký tham dự đông đảo, có nhiều khách tham dự phải đến trước cả một giờ hoặc hơn để có được một chỗ ngồi tốt thích hợp. Buổi tổng kết này là kết tinh của chuỗi các hoạt động trước nhằm giúp người tham gia có thể thực hành và rèn luyện những kỹ năng mà họ đã học được, bao gồm: kỹ năng giao tiếp trong môi trường đa văn hóa, marketing kỹ thuật số, kỹ năng phỏng vấn, kỹ năng thuyết trình, quản lý thời gian và giao tiếp trong kinh doanh.

Người tham dự được chia thành các nhóm để thảo luận, đưa ra các giải pháp thích hợp cho các tình huống giả định và trình bày kết quả của nhóm mình. Chương trình có tính tương tác cao này đã thu hút khoảng 1,500 người tham dự trong suốt cả chuỗi sự kiện.