Tuyên bố của Thư ký Báo chí về chuyến công du của Tổng thống đến châu Á vào tháng Tư

Nhà trắng
Văn phòng Thư ký Báo chí
Dành cho đăng tải ngay
12/2/2014

Tổng thống sẽ đi thăm Nhật Bản, Hàn Quốc, Malayxia và Philippin vào cuối tháng Tư; chuyến công du này là một phần trong cam kết không ngừng của ông về tăng cường gắn kết ngoại giao, kinh tế và an ninh của Hoa Kỳ với các nước trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Ở Nhật Bản, Tổng thống sẽ gặp Thủ tướng Abe để nêu bật các bước đi có tính lịch sử mà Hoa Kỳ và Nhật Bản đang tiến hành để hiện đại hóa liên minh đã tồn tại 54 năm giữa hai nước, làm sâu sắc thêm quan hệ kinh tế, kể cả thông qua hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương, và mở rộng hợp tác của hai nước đối với một loạt các thách thức ngoại giao ở châu Á và trên toàn cầu.

Sau đó Tổng thống sẽ tới Hàn Quốc, ở đó ông sẽ gặp Tổng thống Park để tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ đối với một liên minh vững chắc, điểm lại những diễn biến gần đây ở Bắc Triều Tiên và những nỗ lực kết hợp của Hoa Kỳ và Hàn Quốc nhằm thúc đẩy phi hạt nhân hóa, và thảo luận về việc thực thi hiệp định FTA Hàn Quốc-Hoa Kỳ hiện thời.

Ở Malayxia, Tổng thống sẽ gặp Thủ tướng Najib của Malayxia để trình bày về những tiến bộ đáng kể đã đạt được trong việc làm sâu sắc hơn quan hệ ngoại giao, kinh tế và quốc phòng của Hoa Kỳ như một đối tác quan trọng ở Đông Nam Á.

Sau đó Tổng thống sẽ tới Philippin, đồng minh châu Á thứ 5 theo hiệp ước mà ông đến thăm trong nhiệm kỳ tổng thống của mình. Ông sẽ gặp Tổng thống Aquino để nêu bật hợp tác kinh tế và an ninh của hai nước, bao gồm cả những kết quả thông qua hiện đại hóa liên minh quốc phòng của hai nước, nỗ lực mở rộng quan hệ kinh tế và châm ngòi cho tăng trưởng kinh tế thông qua chương trình Đối tác vì Tăng trưởng, và thông qua các mối quan hệ sâu sắc và lâu dài giữa nhân dân hai nước.

(hết tuyên bố)