Flag

An official website of the United States government

Các bước đánh giá về tình trạng kiểm định của trường
9 Phút để đọc

 1. Trước hết vào website của trường xem họ có liệt kê (các) cơ quan kiểm định trường họ không. Do các trường có thể liệt kê các cơ quan kiểm định không được USDE hoặc CHEA công nhận, hoặc có thể gian dối nêu tên một cơ quan kiểm định được công nhận, nên cần thiết phải xác minh thêm.
  Vào USDE’s website search tool và gõ tên trường vào. Những trường có tên như vậy sẽ hiện ra trên một danh sách cùng với địa điểm trường. Nếu có hơn một địa điểm, hãy chọn địa điểm phù hợp. Nếu trường được kiểm định thì sẽ có dòng ghi Accredited hoặc Pre-accredited cùng với ngày tình trạng kiểm định bắt đầu có hiệu lực. Pre-accredited là tình trạng đôi khi được gán cho những trường mới được kiểm định lần đầu.
  Nếu trường không còn được chứng nhận kiểm định thì cột kế bên sẽ có ghi chữ “Resign” hoặc “Terminated” tùy thuộc vào việc trường tự ý rút khỏi kiểm định hay bị tước mất chứng nhận kiểm định. Tự nguyện rút khỏi kiểm định có thể xảy ra khi các chương trình đào tạo của trường đã thay đổi và do đó cần phải yêu cầu một cơ quan khác kiểm định. Những trường bị tướcchứng nhận kiểm định sẽ không hiện ra trong danh sách do cơ sở dữ liệu không chứa những chứng nhận kiểm định cũ, không còn hiệu lực.
  Nếu trường không xuất hiện trên danh sách USDE…
 2. Có thể đó là một trường chuyên ngành được kiểm định bởi một cơ quan chuyên trách chỉ được Hội đồng Kiểm định Giáo dục Đại học (CHEA) công nhận chứ không được công nhận bởi USDE. Những trường này không có hỗ trợ tài chính cấp tiểu bang hay liên bang nhưng lại đáp ứng đúng những tiêu chuẩn chất lượng giống như những trường được kiểm định khác. Hãy vào CHEA database để xem trường có được liệt kê ở đó không.
 3. Nếu tên trường không xuất hiện trong cơ sở dữ liệu của cả USDE và CHEA thì có thể trường mới được chứng nhận kiểm định nên chưa được cập nhật vào các cơ sở dữ liệu đó. Tuy nhiên, cơ sở dữ liệu của cơ quan kiểm định ắt phải được cập nhật, do đó hãy vào website của cơ quan kiểm định (có thể tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của USDE hoặc của CHEA) và tên trường đang xét trong cơ sơ dữ liệu của họ.
 4. Nếu tất cả các bước trên không cho kết quả gì, hãy liên hệ trực tiếp trường xem họ có lời giải thích thỏa đáng gì không cho tình trạng trên.

 

Có nên cân nhắc những trường không có chứng nhận kiểm định hợp?

Ở một số lĩnh vực, có thể chấp nhận văn bằng do một trường không có chứng nhận kiểm định cấp. Tiếp xúc nói chuyện với những người trong lĩnh vực ấy, đặc biệt những người phụ trách tuyển dụng nhân viên, có thể cho chúng ta biết được đôi chút liệu điều đó có ảnh hưởng gì đến triển vọng xin việc không. Riêng trường có thể cung cấp cho các bạn tên tuổi những cựu sinh viên để liên hệ. Tuy nhiên, cần phải nhớ rằng những trường này không có hỗ trợ tài chính cấp tiểu bang hoặc liên bang và các trường đại học khác có thể sẽ không chấp nhận chuyển điểm từ các trường này.

 

Giữa các chứng nhận kiểm định được cấp bởi các cơ quan kiểm định khác nhau có sự khác biệt nào không?

Có. Có một số khác biệt cần phải cân nhắc. Khác biệt cơ bản là giữa sáu cơ quan kiểm định chính cấp khu vực mà các trường đào tạo cấp bằng, theo định hướng học thuật và phi lợi nhuận sử dụng và các cơ quan kiểm định cấp quốc gia được sử dụng chủ yếu bởi các trường kỹ thuật, hướng nghiệp và dạy nghề. Nhiều trường đại học được kiểm định cấp khu vực không chịu chuyển điểm hoặc nhận sinh viên vào chương trình sau đại học nếu sinh viên ấy đến từ một trường đại học được kiểm định cấp quốc gia.

 

Lời khuyên cho việc đánh giá tình trạng kiểm định

 • Có một số việc thực chất không đúng như ta nhìn thấy chúng bên ngoài – Chứng nhận kiểm định đăng trên trang web của một trường có thể chẳng có giá trị gì nếu không phải được cấp bởi một cơ quan kiểm định được công nhận.
 • Hãy lên kế hoạch cho tương lai khi xem xét vấn đề kiểm định – Hãy cân nhắc liệu việc học hay việc làm sau này có bị ảnh hưởng bởi việc chọn trường trước mắt không.
 • Hãy tận dụng triệt để từng đồng tiền bỏ ra cho học phí – Đóng học phí cho một trường không có chứng nhận kiểm định hoặc có chứng nhận kiểm định không đúng có thể có nghĩa là vứt tiền xuống cống.

 

Nguồn:
U.S. Department of Education: Accreditation in the United States
Council for Higher Education Accreditation