Flag

An official website of the United States government

Tuyên bố của Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Emily Horn về cuộc điện đàm giữa Cố vấn An
ninh Quốc gia và Phó Thủ tướng Việt Nam
3 Phút để đọc
Tháng Bảy 1, 2021

Tuyên bố của Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Emily Horn về cuộc điện đàm giữa Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan và Phó Thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan hôm nay có cuộc nói chuyện với Phó Thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh. Ông Sullivan nhấn mạnh cam kết của Hoa Kỳ đối với quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam, và trao đổi các cách thức làm sâu sắc hơn hợp tác giữa hai quốc gia trong các lĩnh vực như an ninh hàng hải, khu vực sông Mê Kông, đối phó với biến đổi khí hậu, và chấm dứt đại dịch COVID-19. Ông Sullivan nhấn mạnh cam kết của Chính quyền Biden – Harris đối với vai trò trung tâm của ASEAN và vai trò quan trọng của ASEAN trong kiến trúc Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương và cam kết rằng Chính quyền sẽ tiếp tục tiếp xúc cấp cao với Việt Nam và các đối tác trong khu vực. Ông Sullivan và Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cũng trao đổi về vấn đề biển Đông, bao gồm sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với phán quyết Tòa Trọng tài năm 2016. Ngoài ra, ông Sullivan truyền đạt sự quan ngại của Tổng thống Biden đối với tình hình nhân đạo và nhân quyền thảm khốc tại khu vực Tigray, Ethiopia và nhu cầu cấp bách đối với việc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức hỗ trợ nhằm giải quyết tình hình nạn đói đang tiếp diễn.