Flag

An official website of the United States government

Sự kiện Lãnh Sự – Tháng Sáu
8 Phút để đọc
Tháng Năm 23, 2023

Phòng Lãnh sự, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội sẽ tổ chức hai sự kiện vào tháng Sáu dành cho các đương đơn xin thị thực. Hãy đăng ký tham gia để được biết thêm về quá trình xử lý thị thực, cách chuẩn bị hồ sơ tốt nhất, những cập nhật mới về chính sách thị thực, đặt câu hỏi và thảo luận các vấn đề về thị thực với phòng Lãnh sự.

Thời gian Sự kiện Địa điểm
6/2/2023
14:00 – 15:00
BUỔI PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỊ THỰC DU HỌC
STUDENT VISA PRESENTATION 2023
Phát trực tiếp trên trang Facebook  của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội
6/9/2023
13:30 – 16:00
DIỄN ĐÀN THỊ THỰC 

VISA FORUM 2023

Tầng 1, Toà nhà Vườn Hồng, 170 Ngọc Khánh, Hà Nội
(hoặc tham gia trực tuyến qua WebEx)

 

BUỔI PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỊ THỰC DU HỌC 2023                2/6/2023, 14:00 – 15:00                                     
Hãy tham gia buổi Phổ biến Thông tin visa Du học trực tuyến được thuyết trình bởi phòng Lãnh sự, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội để chuẩn bị cho bước cuối cùng – xin visa du học – trước khi bắt đầu cuộc sống du học sinh của minh. Phòng Lãnh sự sẽ giới thiệu từng bước của quy trình xin visa du học, cập nhật thông tin mới nhất về chính sách và lệ phí xin visa cũng như phổ biến thông tin về việc duy trì tình trạng du học sinh tại Hoa Kỳ.  Đây cũng là cơ hội để các bạn đặt câu hỏi và trao đổi trực tiếp với phòng Lãnh sự về quy trình xin thị thực.

Địa điểm: Phát trực tiếp trên trang Facebook  của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội.

Quý vị có thể gửi trước câu hỏi của quý vị cho chúng tôi tại đây: Questionnaire Form

***

DIỄN ĐÀN THỊ THỰC 2023             9/6/2023, 13:30 – 16:00  

Kính mời tất cả các công ty du lịch và công ty tư vấn giáo dục tham dự sự kiện Diễn đàn Thị thực Hoa Kỳ 2023 tổ chức bởi Phòng Lãnh sự, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội để nhận được hướng dẫn về quy trình xin thị thực, cách chuẩn bị hồ sơ tốt nhất, cập nhật quy định mới về đặt hẹn, đặt câu hỏi và thảo luận trực tiếp với Phòng Lãnh sự về quy trình thị thực.

Địa điểm: Tầng 1, tòa nhà Vườn Hồng, 170 Ngọc Khánh, Hà Nội. Đăng ký tại đây để tham dự trực tiếp, Phòng Lãnh sự giới hạn số lượng tham gia trực tiếp là 50 người. Hạn cuối đăng ký đến hết ngày 07/06/2023.
Nếu quý vị không thể tham dự trực tiếp, quý vị vẫn có thể tham gia trực tuyến qua WebEx. Vui lòng nhấn vào đây để truy cập Cuộc gọi WebEx với chúng tôi.

Mã số (access code): 2761 315 9984
Mật khẩu  (meeting password) BBxZx648723 (22999648 từ điện thoại)