Hỗ Trợ Giáo Dục Cho Các Nhà Hoạch Định Chính Sách Tương Lai

Người tham dự cùng chụp hình lưu niệm

Dự Án Quản Trị Nhà Nước Nhằm Tăng Trưởng Toàn Diện của USAID hợp tác với Viện Quản Trị Kinh Tế Trung Ương (CIEM) phát triển khoá đào tạo chuyên sâu về Đánh Giá Ảnh Hưởng Pháp Chế (RIA) cho hơn 40 giáo sư về luật, kinh tế và chính sách công của mười trường đại học tại miền Nam Việt Nam. Sự kiện này diễn ra vào ngày 24 và 25 tháng Sáu tại Thành Phố Hồ Chí Minh.

RIA là cách tiếp cận việc hoạch định chính sách mang tính phân tích và dựa trên căn cứ thực tế, nhằm giúp một quốc gia thông qua các chọn lựa phức tạp và tối đa hoá các tác động chính sách tích cực. Các học phần trong khoá đào tạo được thực hiện bởi những chuyên gia thực hành RIA, sử dụng các trường hợp điển hình từ Việt Nam. Dẫn dắt khoá đào tạo là Ông Nguyet Dinh Cung, Chủ Tịch CIEM, và Ông Phan Vinh Quang, Giám Đốc Pháp Chế và Cạnh Tranh của Dự Án Quản Trị Nhà Nước Nhằm Tăng Trưởng Toàn Diện.

“Dự Án Quản Trị Nhà Nước Nhằm Tăng Trưởng Toàn Diện là nỗ lực chung của Hoa Kỳ và Việt Nam nhằm xây dưng môi trường chính sách tạo điều kiện thúc đẩy thương mại và đầu tư, tăng tính cạnh tranh, củng cố nguyên tắc luật, và sự tham gia của xã hội nhiều hơn cho tất cả công dân Việt Nam,” Bà Tổng Lãnh Sự Rena Bitter đã phát biểu tại sự kiện. “Đánh Giá Ảnh Hưởng Pháp Chế là công cụ quan trọng giúp chúng ta tiến gần hơn đến mục tiêu to lớn này.”

Sự kiện này là một phần trong các nỗ lực toàn diện nhằm đưa RIA vào chương trình giảng dạy chính sách công, cũng như phổ quát kỹ năng này cho các nhà hoạch định chính sách Việt Nam tương lai. Đây là “khoá đào tạo dành cho các nhà đào tạo” và dành cho các lãnh đạo học thuật. Chúng tôi hy vọng khoá đào tạo lần này của CIEM và USAID sẽ giúp cải thiện quy trình phát triển luật và pháp chế trong tương lai.

Các khoá đào tạo tương tự cũng đã được thực hiện tại Hà Nội và Cần Thơ