Ngừng Phỏng vấn Cấp xét Thị thực

Hủy lịch hẹn phỏng vấn:
Từ ngày 19/3, Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam đã hủy các lịch hẹn phỏng vấn thị thực định cư và không định cư thông thường. Chúng tôi sẽ mở lại các dịch vụ thị thực ngay khi có thể nhưng h
iện tại chúng tôi chưa có thông tin ngày mở cửa cụ thể.

Phí xin thị thực có hiệu lực sử dụng tại Việt Nam trong vòng một năm kể từ ngày đóng phí. Nếu  đương đơn có vấn đề khẩn cấp cần đến Hoa Kỳ gấp, vui lòng xem hướng dẫn trên trang ustraveldocs.com để yêu cầu lịch hẹn khẩn cấp.

Gia hạn Thị thực qua đường Bưu điện:
Từ ngày 27/3, Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tạm ngừng nhận hồ sơ xin gia hạn thị thực qua đường bưu điện. Chúng tôi sẽ mở lại các dịch vụ thị thực ngay khi có thể nhưng hiện tại chúng tôi chưa có thông tin ngày mở cửa cụ thể. Vui lòng thường xuyên kiểm tra trang web này cũng như trang ustraveldocs.com để có thông tin cập nhật.

Đối với đương đơn xin thị thực định cư:
Chúng tôi sẽ đăng hướng dẫn cách đặt lại lại hẹn trên trang web này cho các đương đơn bị hủy lịch hẹn vì COVID-19. Vui lòng liên hệ chúng tôi tại đây nếu có câu hỏi.

Đại sứ quán và Lãnh sự quán xin cáo lỗi và sẽ sớm trở lại hoạt động bình thường ngay khi có thể.