Ngừng tiếp đương đơn thị thực định cư đến lãnh sự

Để bảo vệ cả đương đơn xin cấp thị thực và nhân viên của chúng tôi trước diễn biến của dịch COVID-19, kể từ ngày 19/3/2020, Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tạm ngưng tiếp đương đơn đến lãnh sự để nộp giấy tờ bổ sung liên quan đến thị thực định cư. Tại thời điểm phỏng vấn xin visa, nếu Quý vị đã nhận được giấy từ chối OF-194 màu xanh có chữ R1 ở trên cùng – yêu cầu Quý vị nộp bổ sung giấy tờ, vui lòng KHÔNG quay lại Lãnh sự quán vào thời gian này. Khi có TẤT CẢ các giấy tờ cần thiết, Quý vị có thể gửi TẤT CẢ giấy tờ đó trong một phong bì bao gồm hộ chiếu của các đương đơn. Sau đó, Quý vị có thể gửi phong bì miễn phí qua bưu điện theo hướng dẫn tại đây: http://bit.ly/send-doc.

Đối với những đương đơn xin cấp thị thực định cư đã nhận được giấy từ chối OF-194 màu xanh có chữ R2 ở trên cùng, hiện tại không có cuộc hẹn nào. Khi chúng tôi có thể cung cấp cuộc hẹn trở lại, chúng tôi sẽ cập nhật thông báo này.

Nếu bạn có thắc mắc, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại: http://bit.ly/ivhcm.