Báo cáo Tình hình Buôn người năm 2012

VIỆT NAM (Trong danh sách loại 2) Việt Nam vừa là điểm xuất phát và, ở một chừng mực thấp hơn, vừa là đích đến của nhiều nam giới, phụ nữ và trẻ em bị buôn bán vì mục đích tình dục hoặc bị cưỡng ép lao động. Nhiều nam giới và phụ nữ Việt ...
Đọc thêm»
Hiển thị thêm ∨