Báo cáo Tình hình Buôn người năm 2013

VIỆT NAM – Danh sách loại 2 Việt Nam là điểm xuất phát và, ở mức độ thấp hơn, là đích đến của nhiều nam giới, phụ nữ và trẻ em bị mua bán vì mục đích tình dục hoặc bị cưỡng ép lao động. Việt Nam là quốc gia có nhiều nam giới và ...
Đọc thêm»
Hiển thị thêm ∨