Báo cáo Tình hình Buôn người năm 2014

Việt Nam – Danh sách loại 2 Việt Nam là quốc gia xuất phát của nhiều nam giới, phụ nữ và trẻ em bị mua bán vì mục đích tình dục hoặc bị cưỡng ép lao động trong nước và nước ngoài. Việt Nam là quốc gia có nhiều nam giới và phụ nữ di ...
Đọc thêm»
Hiển thị thêm ∨