Báo cáo Tình hình Buôn người năm 2015

Việt Nam – Danh sách loại 2 Việt Nam là quốc gia xuất phát của nhiều nam giới, phụ nữ và trẻ em bị mua bán vì mục đích tình dục hoặc bị cưỡng ép lao động trong nước và nước ngoài. Nam giới và phụ nữ Việt Nam di cư ra nước ngoài lao ...
Đọc thêm»
Hiển thị thêm ∨