Báo cáo tự do tôn giáo quốc tế 2014

Việt Nam Tóm tắt Hiến pháp Việt Nam quy định tất cả mọi người đều có quyền tự do tín ngưỡng và tự do tôn giáo, tuy nhiên chính quyền tiếp tục hạn chế hoạt động của các nhóm tôn giáo chưa đăng ký, đặc biệt là các nhóm mà chính phủ cho rằng đang ...
Đọc thêm»
Hiển thị thêm ∨