Báo cáo Tự do Tôn giáo Quốc tế năm 2012

Việt Nam Tổng quan Hiến pháp và các bộ luật, chính sách khác của Việt Nam có quy định về quyền tự do tôn giáo, nhưng trên thực tế, Chính phủ đã quản lý, thậm chí trong một số trường hợp còn thực hiện các biện pháp hạn chế tự do tôn giáo. Chính phủ ...
Đọc thêm»
Hiển thị thêm ∨