Báo cáo Tự do Tôn giáo Quốc tế năm 2013 – Việt Nam

Tổng quan Hiến pháp và các bộ luật, chính sách khác của Việt Nam có quy định về quyền tự do tôn giáo, nhưng trên thực tế, Chính phủ đã thực hiện các biện pháp hạn chế tự do tôn giáo. Nhiều yêu cầu đăng ký hoạt động của các nhóm tôn giáo không được ...
Đọc thêm»
Hiển thị thêm ∨