Báo cáo Tự do Tôn giáo Quốc tế, giai đoạn từ tháng 7-12, 2010

13/9/2011 Cục Dân Chủ, Nhân quyền và Lao động, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Báo cáo Tự do Tôn giáo Quốc tế, giai đoạn từ tháng 7-12, 2010 Việt Nam Hiến pháp của Việt Nam cùng các luật và chính sách khác bảo vệ tự do tôn giáo, nhưng trên thực tế, chính phủ Việt ...
Đọc thêm»
Hiển thị thêm ∨