Báo cáo về Nạn Buôn người năm 2010

Văn phòng Giám sát và Chống buôn người http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2010/142746.htm Giới thiệu: Mười năm đấu tranh chống lại hình thức nô lệ thời hiện đại Bản báo cáo về Nạn buôn người năm 2010 đánh dấu mốc 10 năm trong cuộc chiến chống lại chế độ nô lệ thời hiện đại. Năm 2000, Hoa Kỳ đã ban ...
Đọc thêm»
Hiển thị thêm ∨