Báo cáo về tự do tôn giáo quốc tế năm 2008

Cục Dân chủ, Nhân quyền và Lao động , Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, công bố ngày 19/9/2008 LỜI TỰA Vì sao các báo cáo được soạn thảo Báo cáo này được Bộ Ngoại giao đệ trình lên Quốc hội, theo quy định tại mục 102(b) của Đạo luật Tự do Tôn giáo Quốc tế ...
Đọc thêm»
Hiển thị thêm ∨