Báo cáo về tự do tôn giáo quốc tế năm 2009

26/10/2009 Cục Dân chủ, Nhân quyền và Lao động, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ LỜI TỰA Vì sao các báo cáo được soạn thảo Báo cáo này được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đệ trình lên Quốc hội, theo quy định tại mục 102(b) của Đạo luật Tự do Tôn giáo Quốc tế (IRFA) ban ...
Đọc thêm»
Hiển thị thêm ∨