Báo cáo về tự do tôn giáo quốc tế năm 2010

Do Cục Dân chủ, Nhân quyền và Lao động, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố ngày 17/11/2010 Việt Nam Hiến pháp quy định quyền tự do tôn giáo; tuy nhiên Chính phủ vẫn tiếp tục hạn chế các hoạt động có tổ chức của nhiều nhóm tôn giáo. Trong khoảng thời gian báo cáo ...
Đọc thêm»
Hiển thị thêm ∨