Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2016 kết thúc sứ mệnh tại Việt Nam

Đà Nẵng, Việt Nam – 28/7/2016 – Tàu Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2016 đã  rời Đà Nẵng, Việt Nam vào ngày 28/7 sau khi hoàn thành hai tuần thực hiện các hoạt động đào tạo về ứng phó thiên tai, trao đổi các vấn đề chuyên môn về  y tế và xây ...
Đọc thêm»
Hiển thị thêm ∨