Chương trình Giáo viên Xuất sắc Ngắn hạn Fulbright năm 2020 – 2021

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2019 – Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam thông báo về Chương trình Giáo viên Xuất sắc Ngắn hạn Fulbright năm 2020 – 2021. Chương trình mang đến cơ hội cho các đơn vị tiếp nhận Việt Nam mời một giáo viên xuất sắc Hoa ...
Đọc thêm»
Hiển thị thêm ∨