Chương trình Học giả Fulbright Việt Nam 2017

Hà Nội, 10/3/2016 – Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam thông báo tuyển chọn ứng viên đủ tiêu chuẩn cho Chương trình Học giả Fulbright Việt Nam (VSP) 2017. VSP tài trợ cho học giả Việt Nam đi giảng dạy và/hoặc nghiên cứu tại các viện nghiên cứu hoặc trường đại học ...
Đọc thêm»
Hiển thị thêm ∨