Hoa Kỳ thúc đẩy Chương trình Sáng kiến Đấu thầu Toàn cầu tại Việt Nam

Hà Nội, 15/9/2016 –  Hôm nay, Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ (USTDA) đã mở rộng quan hệ đối tác với Việt Nam trong khuôn khổ Chương trình Sáng kiến Đấu thầu Toàn cầu (GPI). USTDA và Cục Đấu thầu (PPA) của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam đã ký ...
Đọc thêm»
Hiển thị thêm ∨