Chương trình Trợ giảng Ngoại ngữ Fulbright Năm học 2017

Hà Nội, 31/5/2016 – Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam tìm kiếm ứng viên Việt Nam xuất sắc cho chương trình Trợ giảng Ngoại ngữ Fulbright (FLTA) năm học 2017. FLTA là chương trình tài trợ toàn phần, không cấp bằng, kéo dài chín tháng và dành cho giáo viên tiếng Anh ...
Đọc thêm»
Hiển thị thêm ∨