Hoa Kỳ và Việt Nam hợp tác chống buôn lậu các loài hoang dã

Hà Nội, 18/11/2016 – Để hỗ trợ cam kết của Chính phủ Việt Nam trong việc thực thi hiệu quả pháp luật về bảo tồn của Việt Nam và các công ước quốc tế về bảo vệ các loài nguy cấp và có nguy cơ tuyệt chủng, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted ...
Đọc thêm»

Hoa Kỳ và Việt Nam hợp tác thúc đẩy các dịch vụ dựa vào cộng đồng để hỗ trợ các mục tiêu phòng chống HIV/AIDS của Việt Nam

HÀ NỘI, 18/08/2016 — Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) vừa trao một khoản tài trợ kéo dài 5 năm cho Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống (LIFE), một tổ chức của Việt Nam, để đẩy mạnh các cách tiếp cận dựa vào cộng đồng trong dự phòng, chăm sóc ...
Đọc thêm»

Dự án mới của Hoa Kỳ đẩy mạnh phòng, chống HIV bền vững tại Việt Nam

HÀ NỘI, 27/07/2016 — Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) công bố một dự án mới kéo dài 5 năm, trị giá 26 triệu đô la giúp tăng cường và duy trì bền vững công tác phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam. Dự án Phòng, Chống HIV bền vững từ Hỗ trợ ...
Đọc thêm»
Hiển thị thêm ∨