Cuộc thi tạo video về Đa dạng và hòa nhập xã hội ở Việt Nam

HÀ NỘI, 24/2/2016 – Ngày 4/2/2016, Trung tâm Hoa Kỳ tại Hà Nội phát động cuộc thi tạo video nhằm khuyến khích giới trẻ Việt Nam tìm hiểu và thể hiện ý nghĩa của sự đa dạng trong một đoạn video dài hai phút. Sự đa dạng ở đây được định nghĩa trong bối cảnh ...
Đọc thêm»
Hiển thị thêm ∨