Bài phát biểu tại cuộc điều trần nhằm phê chuẩn ông Daniel J. Kritenbrink, ứng viên Đại sứ Hoa Kỳ

Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ Ngày 27 tháng 9 năm 2017 Xin cảm ơn ngài Chủ tịch [Tiểu ban Các vấn đề Đông Á, Thái Bình Dương và Chính sách an ninh mạng quốc tế thuộc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ] Gardner, ngài Phó chủ tịch [Tiểu ban] Markey ...
Đọc thêm»
Hiển thị thêm ∨