Hoa Kỳ đào tạo cán bộ điều tra bệnh dịch

Đà Nẵng, 22/4/2016 – Hội nghị Khoa học Quốc gia thường niên về Chương trình Đào tạo Dịch tễ học Thực địa (FETP) lần thứ tư được tổ chức tại Đà Nẵng tuần này đã trình bày hơn 35 dự án nghiên cứu y tế công cộng từ các viện nghiên cứu y tế công ...
Đọc thêm»
Hiển thị thêm ∨