Hoa Kỳ hỗ trợ sáng tạo tại Việt Nam thông qua các Diễn đàn Thúc đẩy Phong trào Sáng tạo

Cần Thơ, 3/11/2016 – Hôm nay Đại học Bang Arizona kết thúc diễn đàn thứ hai trong hai Diễn đàn Thúc đẩy Phong trào Sáng tạo. Ngày 1/11, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius và Thứ trưởng Khoa học Công nghệ Trần Văn Tùng đã khai mạc Diễn đàn Thúc đẩy Phong ...
Đọc thêm»
Hiển thị thêm ∨