Học bổng Atlas Corps toàn cầu cho các nhà lãnh đạo đang lên

HÀ NỘI, 23/2/2016 – Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vui lòng thông báo một cơ hội đặc biệt cho những nhà lãnh đạo đang lên trong lĩnh vực xã hội dân sự để tham gia một chương trình học bổng phát triển nghề nghiệp từ 6 đến 18 tháng tại Hoa Kỳ.  Các cá nhân ...
Đọc thêm»
Hiển thị thêm ∨