Báo cáo tự do tôn giáo quốc tế 2017 – Việt Nam

Cục Dân chủ, Nhân quyền và Lao động Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Tóm tắt Hiến pháp Việt Nam quy định tất cả mọi người đều có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Tuy nhiên, pháp luật hiện hành quy định sự kiểm soát đáng kể của chính quyền đối với các hoạt động ...
Đọc thêm»
Hiển thị thêm ∨