Gia tăng sức mạnh cho thanh niên Việt Nam trong hoạt động bảo vệ động vật hoang dã nhân Ngày Thế giới bảo vệ động vật hoang dã

Hà Nội, ngày 3/3/2017 – Để hưởng ứng ngày Thế giới bảo vệ động vật hoang dã, hôm nay các thành viên của Cộng đồng bảo tồn tại Việt Nam khuyến khích thanh niên Việt Nam tham gia vào các hoạt động và hãy lên tiếng bảo vệ các loài động vật hoang dã nguy ...
Đọc thêm»
Hiển thị thêm ∨