Họp Nhóm làm việc Hoa Kỳ – Việt Nam về vấn đề Nhận trở lại Công dân Việt Nam

Hà Nội, 7/7/2017 – Ngày 5/7, Hoa Kỳ và Việt Nam đã tổ chức buổi họp đầu tiên của Nhóm làm việc song phương về vấn đề Nhận trở lại Công dân Việt Nam. Như đã nêu trong bản Tuyên bố chung về Tăng cường Đối tác Toàn diện giữa Hợp chủng quốc Hoa Kỳ ...
Đọc thêm»
Hiển thị thêm ∨