Chương trình Cùng hành động tạo sự thay đổi đánh dấu Ngày Động vật Hoang dã Thế giới tại Việt Nam

Hôm nay, để kỷ niệm ngày Động vật Hoang dã Thế giới, Phái đoàn Hoa Kỳ tại Hà Nội,Việt Nam, cùng với chính phủ Việt Nam và tổ chức Freeland, đã khởi động Chương trình Cùng hành động tạo sự thay đổi (OGC), một liên minh mới nhằm chấm dứt tội phạm liên quan đến ...
Đọc thêm»
Hiển thị thêm ∨