Hoa Kỳ và Việt Nam hợp tác thúc đẩy các dịch vụ dựa vào cộng đồng để hỗ trợ các mục tiêu phòng chống HIV/AIDS của Việt Nam

HÀ NỘI, 18/08/2016 — Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) vừa trao một khoản tài trợ kéo dài 5 năm cho Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống (LIFE), một tổ chức của Việt Nam, để đẩy mạnh các cách tiếp cận dựa vào cộng đồng trong dự phòng, chăm sóc ...
Đọc thêm»
Hiển thị thêm ∨