Các học giả Việt Nam nhận 4 khoản tài trợ nghiên cứu khoa học của Hoa Kỳ

HÀ NỘI, 13/09/2016 — Việt Nam vừa nhận thêm 4 khoản tài trợ nghiên cứu khoa học trong đợt công bố mới nhất của Chương trình Quan hệ Đối tác nhằm Thúc đẩy Tham gia Nghiên cứu (PEER), một chương trình của Chính phủ Hoa Kỳ nhằm tài trợ nghiên cứu khoa học tại các ...
Đọc thêm»
Hiển thị thêm ∨