Tạp chí Time chọn Trump làm “Nhân vật của năm”

Trong suốt 90 năm qua, mỗi năm tạp chí Time chọn ra nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong năm và phong tặng cá nhân đó danh hiệu “ Nhân vật của năm “. Năm 2016, Time trao tặng danh hiệu này cho Donald Trump, chỉ 1 tháng sau khi ông đắc cử Tổng thống Mỹ. Biên ...
Đọc thêm»
Hiển thị thêm ∨