Hoa Kỳ – Việt Nam tiến hành Đối thoại Lao động

Hà Nội & Thành phố Hồ Chí Minh, 18/11/2016 – Đối thoại Lao động Hoa Kỳ- Việt Nam thường niên lần thứ 14 đã diễn ra tại Hà Nội hôm 15/11. Chánh Văn phòng Bộ Lao động Hoa Kỳ chuyên trách Các vấn đề Lao động Quốc tế Thomas Richards dẫn đầu phái đoàn Hoa ...
Đọc thêm»
Hiển thị thêm ∨