Chuyến thăm của Thống đốc làm sâu sắc thêm hợp tác Oregon-Việt Nam

Ngày 19 tháng 10, Thống đốc Bang Oregon Kate Brown đã ký Ý định thư với Bộ Ngoại giao để tăng cường hợp tác giữa Bang Oregon và Việt Nam về thương mại và đầu tư, giáo dục và đào tạo, quy hoạch đô thị, bảo vệ môi trường và quan hệ giữa nhân dân ...
Đọc thêm»
Hiển thị thêm ∨