Atlas Corps tìm kiếm những thủ lĩnh trẻ toàn cầu

Hà Nội, 28/6/2016- Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hân hạnh thông báo về một cơ hội đặc biệt cho những thủ lĩnh đang nổi lên trong cộng đồng xã hội dân sự để tham gia một chương trình tu nghiệp kéo dài 6-18 tháng tại Hoa Kỳ. Tất cả những người tham gia sẽ được ...
Đọc thêm»
Hiển thị thêm ∨