Báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về tình hình nhân quyền năm 2014

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc tài do một đảng duy nhất Đảng Cộng sản Việt Nam thống trị, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Cuộc bầu cử Quốc hội gần đây ...
Đọc thêm»
Hiển thị thêm ∨