Chương trình Trao đổi Học giả Fulbright Hoa Kỳ – Hiệp hội Các Quốc Gia Đông Nam Á (ASEAN) năm học 2018

Hà Nội, 16/8/2017 – Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam tìm kiếm ứng viên Việt Nam xuất sắc cho chương trình học bổng Trao đổi Học giả Fulbright Hoa Kỳ – ASEAN năm 2018. Chương trình Trao đổi Học giả Fulbright Hoa Kỳ – ASEAN là cơ hội dành cho giảng viên ...
Đọc thêm»

Chương trình Trao đổi Học giả Fulbright Hoa Kỳ – Hiệp hội Các Quốc Gia Đông Nam Á – 2017

Hà Nội, 27/6 /2016 – Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam tìm kiếm ứng viên Việt Nam xuất sắc cho chương trình học bổng Trao đổi Học giả Fulbright Hoa Kỳ – ASEAN năm 2017. Chương trình Trao đổi Học giả Fulbright Hoa Kỳ – ASEAN là cơ hội dành cho giảng ...
Đọc thêm»
Hiển thị thêm ∨