Đô đốc Harris, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ, thăm Hà Nội

Hà Nội, 27/10/2016 – Đô đốc Harry B. Harris, Jr., Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ, đã gặp mặt Trung tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, ông Trần Đắc Lợi, Phó trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, và ...
Đọc thêm»
Hiển thị thêm ∨