Việt Nam nâng thời hạn thị thực cho công dân Mỹ đi lại với mục đích thương mại và du lịch

Vào ngày 9 tháng 4, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua kế hoạch cấp thị thực 12 tháng, nhiều lần nhập cảnh cho công dân Hoa Kỳ đến Việt Nam ngắn hạn vì mục đích thương mại hoặc du lịch. Thỏa thuận mới về thị thực tương ...
Đọc thêm»
Hiển thị thêm ∨