Flag

An official website of the United States government

Thu thập chứng cứ ở nước ngoài
4 Phút để đọc

Việt Nam không phải là thành viên của Công ước La Hay về Thu thập chứng cứ ở nước ngoài trong lãnh vực dân sự và thương mại.  Mọi yêu cầu về thu thập chứng cứ, bao gồm các yêu cầu lấy lời khai tự nguyện phải được gửi thông qua thủ tục yêu cầu ủy thác tư pháp.  Vui lòng xem thêm thông tin về tương trợ tư pháp quốc tế tại trang thông tin của chúng tôi.

Việt Nam có hai hệ thống thực hiện ủy thác tư pháp riêng trong trường hợp dân sự và hình sự.  Trong cả trường hợp dân sự và hình sự, người yêu cầu sẽ gửi Đơn yêu cầu ủy thác tư pháp đến Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ tại Washington D.C., và cơ quan này sẽ chuyển Văn bản yêu cầu ủy thác tư pháp đến Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam. Tiếp theo Đại sứ quán sẽ chuyển Văn bản yêu cầu ủy thác tư pháp đến Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại Giao Việt Nam. Đối với trường hợp dân sự, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại Giao sẽ chuyển tiếp Văn bản yêu cầu tiếp đến Bộ Tư Pháp; đối với trường hợp hình sự, Văn bản yêu cầu sẽ được chuyển đến Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Những cơ quan này sẽ chuyển tiếp Văn bản yêu cầu cho những Tòa án liên quan để thực thi. Báo cáo thu thập chứng cứ sau đó sẽ được gửi về Bộ Tư pháp hoặc Bộ Công an và Viện kiểm sát nhân dân tối cao tùy từng trường hợp. Những cơ quan này sẽ gửi báo cáo lại cho Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Việt Nam và cơ quan này sẽ chuyển tiếp thông tin cho Đại sứ quán để Đại sứ quán gửi văn bản trả lời cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tại Washington D.C. Sau cùng, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ sẽ gửi kết quả ủy thác tư pháp cho người yêu cầu.