Biện pháp phòng ngừa trong các cuộc biểu tình – Đại sứ quán Hà Nội, Việt Nam

Chính phủ Hoa Kỳ nhận thức được các cuộc biểu tình xảy ra cuối tuần qua trên khắp Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ mong muốn nhân cơ hội này để nhắc nhở công dân Mỹ ở Việt Nam rằng các cuộc biểu tình có thể xảy ra ngẫu nhiên và nhanh chóng trở thành bạo lực. Xin lưu ý:

 • Tránh các khu vực xảy ra biểu tình.
 • Cần thận trọng nếu vô tình ở trong vùng lân cận của các cuộc tụ họp hoặc cuộc biểu tình lớn.
 • Theo sát phương tiện truyền thông địa phương để cập nhật tình hình
 • Không gây sự chú ý.
 • Thông tin quốc gia Việt Nam
 • Đăng ký vào chương trình Smart Traveler Enrollment Program (STEP) để nhận các cập nhật về anh ninh
 • Hãy theo dõi chúng tôi trên Facebook

Để biết thêm thông tin:

 • Xem trang web du lịch của Bộ Ngoại giao State Department’s travel website để biết Cảnh báo Toàn cầu, Cảnh báo Du lịch, Thông báo Du lịch và Thông tin Cụ thể của Quốc gia Việt Nam Vietnam Country Specific Information.
 • Ghi danh vào Chương trình Smart Traveler Enrollment Program (STEP) để nhận tin nhắn an ninh và giúp chúng tôi dễ dàng xác định vị trí của bạn trong trường hợp khẩn cấp.
 • Liên hệ với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, tại số 7 Láng Hạ, Hà Nội, Việt Nam, theo số (84) (24) 3850 5000 nếu gọi từ Việt Nam hoặc (+84) (24) 3850 5000 quốc tế, từ 8:00 đến 12:00 sáng, và từ 1:00 đến 5:00 chiều Từ thứ Hai đến thứ Sáu. Số điện thoại khẩn cấp ngoài giờ hành chính (84) (24) 3850 5000/3850 5105 nếu gọi từ Việt Nam hoặc (+84) 24 3850 5000/3850 5105 quốc tế.
 • Liên hệ với Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, tại số 4 Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh theo số (84) (28) 3520-4200 nếu gọi từ Việt Nam hoặc (+84) (28) 3520 4200 quốc tế, từ 8:00 đến 12:00 sáng, và từ 1:00 đến 5:00 chiều từ thứ Hai đến thứ sáu. Số điện thoại khẩn cấp ngoài giờ hành chính vui lòng gọi Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ 24/7 theo số (028) 3520-4200 nếu gọi từ Việt Nam hoặc (011) (84) (28) 3520-4200 quốc tế.
 • Gọi số 1-888-407-4747 miễn phí tại Hoa Kỳ và Canada hoặc 1-202-501-4444 từ các quốc gia khác từ 8:00 sáng đến 8:00 chiều, múi giờ miền Đông, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu (trừ các ngày lễ liên bang của Hoa Kỳ).

Lưu ý: Thông điệp này có thể phản ánh thời gian của Washington, D.C. và khác với múi giờ địa phương.