Chương trình Thủ lĩnh Thanh niên ASEAN 2015

Phòng Văn hoá Thông tin (PAS), Đại sứ quán Hoà Kỳ tại Hà Nội, đang tìm kiếm ứng viên cho Chương trình Thủ lĩnh Thanh niên ASEAN 2015. Học sinh lớp 10 và lớp 11 các trường trung học phổ thông Việt Nam có năng lực lãnh đạo thể hiện qua kết quả học tập, sự đóng góp cho cộng đồng cũng như các hoạt động ngoài giảng đường, và có khả năng tiếng Anh tốt có thể nộp đơn tham gia chương trình. Sẽ có năm suất học bổng toàn phần dành cho học sinh Việt Nam. Chương trình Thủ lĩnh Thanh niên ASEAN 2015 (SEAYLP) là chương trình tham quan và học tập tại Hoa Kỳ trong ba tuần dành cho học sinh trung học phổ thông của mười nước thành viên ASEAN.  Do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ, chương trình nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, trách nhiệm công dân, tinh thần tình nguyện và sự tôn trọng tính đa dạng của mỗi học sinh. Thời hạn nộp đơn đăng ký: 17:00, thứ Hai, ngày 29 tháng 12 năm 2014. Thông tin thêm về chương trình, mẫu đơn và thư giới thiệu có thể tìm thấy tại đây.

(Hết thông cáo)