Thông báo về Diễn đàn Kinh doanh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương 2020

Thông báo dành cho báo chí

Văn phòng Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ

Ngày 6 tháng 9 năm 2020

Chính phủ Hoa Kỳ cùng với Chính phủ Việt Nam, Phòng Thương mại Hoa Kỳ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, và Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ – ASEAN sẽ tổ chức Diễn đàn Kinh doanh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương thường niên lần thứ ba tại Hà Nội, Việt Nam vào các ngày 28-29 tháng 10. Người tham dự từ Hoa Kỳ sẽ tham gia hội thảo trực tuyến vào các ngày 27-28 tháng 10.

Diễn đàn thúc đẩy tầm nhìn về một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở, trong đó bao gồm các quốc gia độc lập, vững mạnh và thịnh vượng. Các nhà lãnh đạo chính phủ và doanh nghiệp đến từ Hoa Kỳ, Việt Nam và trên khắp Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương sẽ thảo luận về các lĩnh vực năng lượng và cơ sở hạ tầng, nền kinh tế số, kết nối thị trường, y tế và phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19 cũng như quan hệ đối tác giữa Hoa Kỳ và khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương và các cơ hội giao thương. Diễn đàn sẽ giới thiệu hoạt động đầu tư của khu vực tư nhân có nhiều ảnh hưởng và những nỗ lực của chính phủ nhằm hỗ trợ cạnh tranh thị trường, tăng trưởng việc làm và phát triển với chuẩn mực cao giúp khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương thịnh vượng hơn nữa. Diễn đàn sẽ được tiến hành thông qua một nền tảng phục vụ hội nghị trực tuyến an toàn và sẽ có sự tham gia trực tiếp tại một số sự kiện dành cho những người tham dự tại Hà Nội.

Báo giới vui lòng đăng ký tham dự đưa tin tại https://www.indopacificbusinessforum.com/media.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang tin về Diễn đàn Kinh doanh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tại https://www.indopacificbusinessforum.com.