Thông cáo chung về hợp tác Hoa Kỳ, Nhật Bản và Việt Nam hỗ trợ quá trình Chuyển dịch Năng lượng của Việt Nam thông qua sử dụng LNG

Thông tin dành cho báo chí

Ngày 7 tháng 12 năm 2020

Dưới đây là nội dung thông cáo do chính phủ Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, Nhật Bản và Việt Nam công bố nhân sự kiện Diễn đàn Thương mại Khí gas hóa lỏng (LNG) ba bên Việt Nam, Nhật Bản và Hoa Kỳ năm 2020.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Kinh tế Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản nhận thức những vấn đề sau:

 • tầm quan trọng của một chính sách năng lượng mang tính thực tiễn và thực tế sử dụng tất cả các nguồn năng lượng và mọi công nghệ để đạt được cả hai mục tiêu phục hồi, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế do khu vực tư nhân dẫn dắt sau đại dịch Covid-19 và giảm phát thải khí nhà kính;
 • vai trò quan trọng của khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) trong việc cải thiện an ninh nguồn cung năng lượng, giảm ô nhiễm không khí và hỗ trợ quá trình chuyển dịch năng lượng theo hướng carbon thấp trong tương lai ở Việt Nam;
 • quá trình chuyển dịch năng lượng ở Việt Nam không chỉ tập trung vào việc chuyển từ các nguồn nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng tái tạo mà còn là việc chuyển sang các công nghệ và nguồn năng lượng sạch hơn, mạnh mẽ hơn với giá cả phải chăng, linh hoạt và đáng tin cậy nhằm góp phần vào quá trình phục hồi kinh tế sau đại dịch;
 • tầm quan trọng của quan hệ hợp tác giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản ở Việt Nam, đặc biệt trong khuôn khổ Quan hệ Đối tác Năng lượng Chiến lược Nhật Bản – Hoa Kỳ (JUSEP);
 • các dự án điện LNG đã được phê duyệt trong Quy hoạch Phát triển Điện 7 điều chỉnh, cũng như các dự án điện LNG đang được xem xét trong Quy hoạch Phát triển Điện 8 (PDP8) của Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển dịch năng lượng của Việt Nam.

Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhận thức được tầm quan trọng của những vấn đề sau đây, qua đó sẽ tạo điều kiện cho quá trình chuyển dịch năng lượng của Việt Nam theo hướng cân bằng các mục tiêu giữa tăng cường an ninh năng lượng với giải quyết các vấn đề khí hậu toàn cầu và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bằng cách:

 • hỗ trợ các dự án nhà máy điện khí LNG và kho cảng LNG tại Việt Nam có sự tham gia của các doanh nghiệp Nhật Bản, Hoa Kỳ và Việt Nam sử dụng các công cụ tài chính của Nhật Bản và Hoa Kỳ;
 • trao đổi thông tin về nội dung cũng như quá trình triển khai các chính sách cần thiết về LNG như việc đấu thầu mua LNG, đa dạng hóa nguồn cung, tự do hóa thị trường và khuyến khích phát triển cơ sở hạ tầng khí gas mở bao gồm các kho cảng tái hóa khí LNG, các kho chứa ngầm và đường ống dẫn khí;
 • chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của chính phủ Nhật Bản và Hoa Kỳ đồng thời phối hợp công tác ngoại giao thương mại chung nhằm hiện thực hóa các chính sách năng lượng cần thiết và làm xúc tác cho khu vực tư nhân đầu tư vào Việt Nam;
 • hỗ trợ các mục tiêu mà Việt Nam đặt ra trong PDP8;
 • Hoa Kỳ và Nhật Bản hỗ trợ xây dựng năng lực cho Việt Nam thông qua hỗ trợ kỹ thuật về quy trình đấu thầu mua sắm nhằm thúc đẩy các thực tiễn kinh doanh tốt nhất, các chuẩn mực cao và văn hóa minh bạch;
 • tổ chức các cuộc họp chung giữa các cơ quan chức năng nhằm tăng cường hợp tác ba bên đồng thời tham vấn khu vực tư nhân về những thách thức và cơ hội đầu tư của họ.